— BRANDING —

Carrot
per Gastroventures

Carrot innova. Carrot simplifica. Carrot optimitza. Carrot sorprèn.
Carrot crea. De l’experiència a la sensació. De la idea a la implementació. De l’abstracte al detall. Implementació integral, execució al detall.

Carrot desenvolupa propostes gastronòmiques a hotels i restaurants de luxe al voltant del món. Els seus serveis poden variar des del disseny d’un menú, fins a la implementació d’una proposta gastronòmica global i la seva execució assegurant sempre la rendibilitat econòmica.

Amb la nova identitat de Carrot hem volgut donar-li a la marca presència dins del món de l’hostaleria i l’alta gastronomia millorant el seu posicionament a través d’un univers visual modern de codi cromàtic minimalista i tipogràfic.

Detalls d’aliments entretallats i altres trets de context es combinen amb natures mortes i imatges d’experiències del món de la gastronomia, creant una evident relació entre la marca i el món creatiu.

Per a donar-li personalitat a la marca i comunicar els seus atributs, es tria una tipografia amb serifa amb rastres de l’herència de l’Art Nouveau. Brick the font és una reinterpretació i continuació dels elegants gestos vernacles, portats al segle XXI. Això últim encapsula la personalitat única i gestual de la marca amb atributs clàssics reinterpretats en un llenguatge modern.

TIipografia

“El menjar és la llengua global, un producte primari i una expressió d’una existència cultural sense fronteres i uneix totes les persones, indústries i països. L’experiència humana està profundament arrelada en l’alimentació, en el cicle de l’activitat humana que inclou la producció, distribució, fabricació, compres i, per descomptat, menjar. Aquest cicle configura la nostra vida quotidiana a la feina i a casa, en el nostre cos i en la nostra imaginació”.

Food Innovation Program per a futurs liders de l’alimentació.

Disseny XXSS

Més projectes