BRANDING

Unión Papelera

Una marca sòlida, amb una trajectòria, amb una proposta clara i, alhora, una marca amb diferents possibilitats de desenvolupament, de futur, de noves propostes, productes i serveis. Una marca en la qual concentrar i optimitzar així els recursos de comunicació, sense perdre la flexibilitat i evolució constant de l’oferta i els missatges als diferents públics.

Es tracta d’una identitat visual flexible, una tendència que ha vingut per a quedar-se. El consumidor cada vegada entén millor aquest tipus d’imatge corporativa en la qual els conceptes, les idees, estan per sobre de tot: una identitat visual és molt més que un logo, un sistema gràfic propi, amb personalitat i valors concrets.

D’aquesta manera, per a Unió Paperera proposem més un “sistema gràfic” que un “logotip”. Un sistema que transmeti els valors de la marca (solidesa, professionalitat, servei, versatilitat) i que integri de manera natural i flexible els diferents productes, serveis i propostes de la marca als seus diferents clients.

TIPOGRAFÍA

With Modernist roots but details referencing mechanical early Grotesks, Aeonik positions itself as a Neo-Grotesk with a Geometric skeleton; with proportions that are wider than a typical Grotesk, but thinner than a typical Geometric Sans. Structurally, this creates a fantastic balance for both display and text use.

Més projectes –