— BRANDING —

Unión
Papelera

Una marca sòlida, amb una trajectòria, amb una proposta clara i, alhora, una marca amb diferents possibilitats de desenvolupament, de futur, productes i serveis. Una marca en la qual concentrar i optimitzar així els recursos de comunicació, sense perdre la flexibilitat i evolució constant dels missatges als diferents públics.

Es tracta d’una identitat visual flexible. El consumidor cada vegada entén millor aquest tipus d’imatge corporativa en la qual els conceptes, els ideals, estan per sobre de tot: una identitat visual és molt més que un logo, un sistema gràfic propi, amb personalitat i valors concrets.

D’aquesta manera, per a Unió Paperera proposem més un “sistema gràfic” que un “logotip”. Un sistema que transmeti els valors de la marca (solidesa, professionalitat, servei, versatilitat) i que integri de manera natural i flexible els diferents productes, serveis i propòsits de la marca als seus diferents clients.

Tipografia

Amb arrels modernistes però detalls que fan referència als primers Grotesks, Aeonik es posiciona com un Neo-Grotesk amb un esquelet geomètric; amb proporcions més amples que un Grotesk típic, però més prims que un Sans geomètric. Estructuralment, això crea un equilibri fantàstic tant per a l’ús de la pantalla com del text.

Més projectes