— BRANDING —

Prime
Rubau
Energy

Manteniment i Gestió d’Energia.

Neix amb l’objectiu d’ajudar a la societat al repte més important del segle XXI, reduir les emissions de carboni. Amb aquesta finalitat PRENERGY ajuda als seus clients amb la implantació de solucions de generació energètica distribuïda i el disseny integral d’instal·lacions MEP amb el focus en l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Prenergy, com a nova marca en el mercat, busca transmetre els següents valors: experiència, coneixement, modernitat i consistència. Amb la finalitat de millorar l’energètica, han creat aquesta empresa derivada, acumulant l’experiència del Grup Rubau en l’àmbit d’edificació, per donar un servei més especialitzat a les necessitats actuals del mercat i la societat.

Proposem distingir la marca en el sector de la indústria elèctrica. A més, de millorar la imatge i publicitat de l’empresa. ¿Com fem això? El projecte presenta un símbol de forma geomètrica procedent de conceptes com SOLAR, EÒLIC i ELÈCTRIC. D’aquesta manera, fa que la marca presenti caràcter propi, sigui comprensible i dinàmica gràcies a la força visual del conjunt.

Tipografia

Aquesta tipografia sans serif, no té serifes. A primera vista, es caracteritza per tenir solidesa i força, ja que les seves formes són arrodonides. Volíem transmetre amb aquesta tipografia l’equilibri entre la percepció d’indústria i l’apropament al ciutadà.

Més projectes