— BRANDING —

Big Story

Una identitat amb infinites possibilitats.
Una marca: una marca sòlida, amb una proposta clara i, a la vegada, una marca amb infinites possibilitats de desenvolupament, de futur, de noves propostes.

Amb la nova identitat de Big Story volem donar-li a la marca personalitat dins del món de la dansa i les arts escèniques millorant el seu posicionament a través d’un univers visual minimal però en constant moviment i amb forta personalitat.

Codi cromàtic minimalista i d’il·luminació càlida. La identitat es basa en detalls i fragments combinats amb imatges d’experiències del món de la dansa, creant una evident relació entre la marca i el món creatiu.

Tipografia

Disseny Logotip

Una marca en la qual es pugui concentrar i optimitzar els recursos de comunicació, sense perdre la flexibilitat i evolució constant de l’oferta i els missatges a diferents públics.

Disseny XXSS

Més projectes